גני ירושלים מפעל 1997 בע"מ

 גני ירושלים מפעל 1997 בע"מ, מתמקדת באספקת אבן לבניין ובעיבודי אבן מיוחדים.

סקירת פעילות החברה בשילוב חברת האחות , המתמחה בהרכבת אבן ואספקתה,

ראה בכרטיס חברת גני ירושלים מורדוך.