מח' תכנון והנדסה המתמחה במוצרי האבן

המחלקה האדריכלית/הנדסית מציעה שירותי תכנון לכל פרויקט, הכוללים: תכנון פרטי אבן, תוכניות פריסה והתקנה של האבן, תכניות/כרטיסי ייצור, תכנון אחסון באתר, ייעוץ הנדסי ויעוץ ע"פ הנדרש בפרויקט.
על מנת להשיג יעילות מקסימאלית וחיסכון בפרויקט, עובדים אדריכלי החברה בשיתוף עם מתכנני הפרויקט ומלווים אותם לאורך הדרך במתן הדרכה ופתרונות לנושא האבן וההתקנה.