מפעל ומרכז לוגיסטי לתמיכה באתרי הבניה

משרדי החברה צמודים למפעל האבן של גני ירושלים, אשר הנו "גב" ותמיכה לפרויקטים. במפעל מתבצעות עבודות אבן מיוחדות, השלמת הליכי ייצור לאבן, אחסון ושירותים הנדרשים לפרויקט. המפעל והמשרדים הנם  המרכז הלוגיסטי לכול הנדרש לפרויקטים.