בריכות ופיתוח

גני ירושלים החלה צמיחתה מענף הגינון והפיתוח לפני כ-40 שנה. אך טבעי שהחברה מקצועית גם בתחום זה. גני ירושלים נותנת תשובות בתחום הגינון והפיתוח על כול המרכיבים – אבן, עץ, בטון, מתכת, גינון.