בסוף שנת 2019, נכנסנו במרץ לתכנון כפר מדברי, ליד פארק ספיר בערבה, אשר יהווה מרכז למטיילים בסביבה.